لینک کوتاه مطلب : https://rap-seda.com/?p=1391
۰

پخش آنلاین

/
🔷🔷 ورث یک 🔷🔷

خدایا بسمه خوب
وقتشه وا کنی دفترتو

نگو این حقمه چون
یه عمر غرور من مسخره شد

خدایا بریدم من
غریبه خوب زد و خودی زد بد

خدا چی داری میکنی ؟
فازتو نمیفهمم

خدایا نامردی پر شده
دیگه یه لاتم نی

خدایا اخرشیم
قراره چی بشه اخر فیلم

خدایا انسان پره
ولی یه آدم نی

چه بر سرم اومد
من حتی اسممو یادم نی

خدایا خنده هام اجباره
هرلحظه زندگیم روی تکراره

چی بگم بشونی چی گوشت دوست داره
قلبم همش تو زندانه

آ منو بکن احمق فرض
خدایا این نبود حقم نه

من هرشب مست تو از من سرد
بگو کجای مسیرو کج رفتم

ها من چرا بدبخت شم ؟
چرا هرشب اشک غمه هر لحظم

دور از من دستت
وای میشه هر شب سرد

خدایا قاضی تویی
ما ناهار و شام فقط آب میخوریم

نود دقیقه رفت
خدایا باز میخوای بازی کنی ؟

صورتمو با سیلی سرخ میکنم
روزی هزار مدل دارم قرص میخورم

عشق و معرفت = آدامس
کارشون تموم شه تف میکنن

ادما نمیشون هرچی حرف میزنم
از بدر تولد سختی فقط

پاشو هنو زنده ای مرد
نه نمیشه حیف که پیرم

میخوام دهن دنیارو گل بگیرم
حتی به چپ گرفتم من زندگیمم

زده قلبم زنگ
حال نمونده برا جنگ کردن

یه عمری خواب بودم من
یهو فهمیدم همچیم ا دست رفت 

به سوی پس رفت پس
از زندگی چی بوده سهمم پس

مثال علف هرزم من
حالم بدتره حتی ا دلقک هم

میگیری حرفم نه بگی دستم پس
داده مغذم رد شاید تموم بشه یرو به نفعم تش

اما من لش کردم
رد شد و رفت عشقم ا نعشم

پس زد رفت منو پس زد رفت

🔷🔷 ورث دو 🔷🔷

خدا بیا با هم یه حرف حساب بزنیم
 نه که حرفاتو توی کتاب بزنی

تو این زمین که دزدن همه
نگو انتظار داری که مخ رد نده

کار نیست تو کشوری که نخبن همه
پ اینه که ا کار خدا خشکم زده

اقا لطفا میشه یه کمک بکنی
نمیدونم کی خنجر ا پشتم زده

بعد میشه فرار مغذا
بخواطر اینه نداره اعصاب

تو خیابون میخوابه نداره هم جا
توام ویلا هزار متری سوار اسبات

زندگی حال میده نه
با پولی که داری پرواز میشه کرد

رو صندلی ماساژور پات میشه نرم
ولی حواست باشه که آتیشه 

یادت باشه به کسی بد تکنی
بچه های کارو اذیت نکنی

دست دراز شد جلوت در نکنی
حاجی لب دره ای یهو چپ نکنی
 
میگه نمیکنم کمک چون عرضه نداره
نه عرضه رو داره نطفه خرابه

از صبح تا شب فقط تو بزن سگدو
اما چه میفهمه اون که پرشه سواره

ها بم یگو چه میفهمه
که این مرد دیگه نمیخنده

بستم به چی من دل
تو این کشور همچی به ریش بنده

خدا داغونم مث بارون
یرو میفهمی خلق ما اشتباه بود

شدم مث مرده میگی امتحان بود
انقدر غصه خوردم شده اشتهام کور

آ من ته جاده رو دیدم
به هر آرزوم دو بار نرسیدم

و باز سر پیچم و باختنو دیدم
کاشتم عقده گلای باغچه رو چیدم

وقتی نمیشه مشکلو چاره کنم
میخوام سرنوشتو پ پاره کمک

خدایا پاره شدم
پ دیگه بهم نگو یار توام نه