لینک کوتاه مطلب : https://rap-seda.com/?p=1301
۰

پخش آنلاین

/
🔷🔷 کروس 🔷🔷

بین یه در و دیوار
تو با اون روی سیات

موندی میگی نرو بیا
نرو تو نرو بیا

بین یه در و دیوار
تو با اون روی سیات

موندی میگی نرو بیا
نرو تو نرو بیا

نرو تو نرو بیا
نرو تو نرو بیا

نرو تو نرو بیا
نرو تو نرو بیا

موندی میگی نرو بیا
نرو تو نرو بیا

نرو تو نرو بیا
موندی میگی نرو بیاااااااااااا

🔷🔷 ورث یک 🔷🔷

بچه ی شش ساله تقصیری داره؟
که باباش یه آدم تزریقی باشه؟

رفت اونم بدجوری تنهات گذاشت!
بود بی تقصیر

تو بودی بگو واسش صبر می کردی؟

عشقت، اونو به یاد داری؟
براش هستیتو می گفتی به باد دادی!

واسه داشتن اون تو به هر دری زدی
وقتی می رفت تو چشم تو حسرتی ندید!

رفتو اونم تو رو تنهات گذاشت
بود بی تقصی، تو بودی بگو بازم صبر می کردی؟

اشکای مادرو که یادت میاد؟
می گفت که راهت اشتباهه

پشت کردی بهش
چیزی که نداشت هرگز هیچ وقت انتظارش

یه سرنگ سهمته از همه عالم
آدمای مثل شما آخر راهن!!

🔷🔷 کروس 🔷🔷

بین یه در و دیوار
تو با اون روی سیات

موندی میگی نرو بیا
نرو تو نرو بیا

بین یه در و دیوار
تو با اون روی سیات

موندی میگی نرو بیا
نرو تو نرو بیا

نرو تو نرو بیا
نرو تو نرو بیا

نرو تو نرو بیا
نرو تو نرو بیا

موندی میگی نرو بیا
نرو تو نرو بیا

نرو تو نرو بیا
موندی میگی نرو بیاااااااااااا

🔷🔷 ورث دو 🔷🔷

نرو من بد جوری تنها موندم
آره این لکه رو بیا وردار زود تر

گیج میره سرم
خدامونم داره منو پیچ می ده همش

می خوام آدم باشم
بگو عشقم با کی رفت؟ طاقت دارم

سرکوفت نزن تو آروم تر
این پودر سفید منو داغون کرد!

داد نزن!
بذار لااقل آروم شم

داد نزن!
هر شب می بینم کابوس من

داد نزن!
خواهش می کنم آروم تر

داد نزن!
دارم حس می کنم تو بازوم درد

دارم حس می کنم تو بازوم درد
داد نزن!!

داد نزن!!!!!!!!
داد نزن!!!!!!!!!